Erzincan Haberleri, Son Dakika Erzincan Haberleri

KUDAKA 2021 yılı fizibilite desteği programı Mart ayı sonuçları açıklandı

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 1 Nisan 2021 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunup, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre sunulan 3 proje de başarılı listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA’ya müracaat etmeleri gerekiyor.Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler ise şöyle: ‘1. Başvuru Formu2. KAYS’a yüklenen tüm destekleyici belgelerin aslı3. İştirakçi Beyannamesi (iştirakçi varsa)4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel kişiler için, ilgili vergi dairesinden alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren resmi yazı veya internet çıktısı (başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı)5. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki tüzel kişiler için, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge6. Gerekli ise ilgili kurumlardan alınmış ön izin/görüş vb. belgeler7. Mali Kimlik Formu8. Kimlik Beyan FormuAjans sözleşme imzalama aşamasında ilave bilgi ve belge talep edebilecektir.Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği ilgililere saygıyla duyurulur.’Başarılı olan projeler ise şöyle: ‘Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi İçin Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının Kurulması Fizibilitesi-Erzurum Teknik Üniversitesi, Ergan Dağı Master Planı-Erzincan İl Özel İdaresi, Tarımda ve Hayvancılıkta Güçlü OSB’ler-Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ – ERZURUM

Bir önceki yazımız olan DOĞU'DA VAKA ARTIŞI HIZ KESMİYOR başlıklı makalemizde Erzincan, Fahrettin Koca ve Güncel hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir